Vil du ha trygghet, kvalitet og god kjørecomfort?  :)

Da er Thorleif Olsen trafikkskole noe for deg. 

Thorleif Olsen trafikkskole går i 3.generasjon, og er en av de eldste trafikkskolene i Stavanger.

Da skolen startet for over 70 år siden, var nok kravene for å få et førerkort mye mindre enn i dag.

For at du skal få best mulig undervisning har vi sørget for at lærerne har utdannelse ved Statens Trafikklærerskole. Sammen med god utdannelse, lang erfaring, moderne biler og godt humør, mener vi at undervisningen går lettere.

Når du begynner på trafikkskolen vil du få utlevert en elevinformasjon med alle relevante opplysninger.

Klikk her for påmelding og nærmere informasjon